Úvod > Fakulta >

Skúška na získanie rakúskeho jazykového diplomu rakúskeho inštitútu OSD

Dátum: 25. 10. 2012 - 26. 10. 2012
Čas začiatku: 08:00
Čas ukončenia: 17:00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: EF UMB - KOJK-kancelária 160, jaz.miestnosť 326
Odborný gestor: Mgr.Eva Jurčáková, PhD.
Hlavný cieľ: Zorganizovať medzinárodnú skúšku z nemeckého jazyka pre záujemcov o ziskanie certifikátu z radov študentov a verejnosti.
Kategória: Iné
Rokovací jazyk: nemecký
Tematické okruhy:-
Ďalšie informácie25.10.2012- písomná časť-13,00 hod.-17,00 hod. 26.10.2012-ústna časť skúšky - 8,00 hod.- 12,00 hod. Certifikát je možné získať z rôznych jazykových úrovni A2 - C2. C2-ekonomická terminológia.
 
Kontaktná osoba
Meno: Eva Jurčáková
Titul: Mgr., PhD.
Organizácia: EF UMB Banská Bystrica
E-mail:
eva.jurcakova
Telefón: 00421-48-446 2526
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: