Úvod > Fakulta >

Športový deň EF UMB

Dátum: 18. 9. 2012
Čas začiatku: 09:00
Čas ukončenia: 14:00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Ekonomická fakulta UMB Banská Bystrica
Odborný gestor: Katedra ekonomiky a manažmentu podniku
Hlavný cieľ: -

Kategória: Iné
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:-
Tematické okruhy:-
Ďalšie informácie-
 
Kontaktná osoba
Meno: Ing.Ladislav Klement, PhD., Ing.Ľuboš Elexa, PhD.
Titul:
Organizácia: EF UMB Banská Bystrica
E-mail: ladislav.klement@umb.sk , lubos.elexa@umb.sk
Telefón: 048/446 2150, 048/446 2711
 
Fotogaléria
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: