Úvod > Fakulta >

Deň otvorených dverí na FPVaMV

Dátum: 6. 11. 2012
Čas začiatku: 09:30
Čas ukončenia: 14:00
Usporiadateľ: Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov
Miesto: Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov
Odborný gestor: doc. PhDr. Peter Čajka, Phd.
Hlavný cieľ: prezentácia študijných programov, katedier, študovne, študentských organizácií a spolkov
Kategória: Iné
Rokovací jazyk: slovenský
Tematické okruhy:Medzinárodné vzťahy, Politológia
Web: http://www.fpvmv.umb.sk/storage/File/akcie/DOD%281%29.png
 
Kontaktná osoba
Meno: Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov  UMB
Titul:
Organizácia:
E-mail: fpvmvumb@umb.sk
Telefón: 048/446 1225, 048/446 1237
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: