Úvod > Fakulta >

Vyhľadávanie v elektronických informačných zdrojoch

Konzultačno-informačný deň o databázach
 
Dátum: 17. 10. 2012
Čas začiatku: 08:30
Čas ukončenia: 15:00
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica
Miesto: Univerzálna študovňa UK UMB, Tajovského 51, 1. poschodie,
Odborný gestor: Mgr. Katarína Vyšná
Hlavný cieľ: Praktické ukážky vyhľadávania v licencovaných elektronických informačných zdrojoch Univerzitnej knižnice UMB
Kategória: Iné
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:databázy, elektronické informačné zdroje
Ďalšie informácieKonzultačno-informačný deň poriada Referát rešeršných a referenčných služieb UK UMB
Web: http://www.library.umb.sk
 
Kontaktná osoba
Meno: Katarína Vyšná
Titul: Mgr.
Organizácia: Univerzitná knižnica UMB
E-mail: katarina.vysna@umb.sk
Telefón: 048-446 52 08
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: Vida Tomáš