Úvod > Fakulta >

Svet knihy – svet vzdelania

Dátum: 24. 10. 2012 - 25. 10. 2012
Čas začiatku: 10:00
Čas ukončenia: 16:00
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica
Miesto: vestibul budovy Fakulty humanitných vied UMB a Fakulty prírodných vied UMB, Tajovského 40, Banská Bystrica
Odborný gestor: Mgr. Mária Krobotová
Hlavný cieľ: Predajná výstava knižných noviniek a odborných publikácií od vydavateľstva PORTÁL
Kategória: Iné
Rokovací jazyk: slovenský
anglický
nemecký
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:Pedagogika, filozofia, sociológia
Ďalšie informáciePredajná výstava odbornej literatúry je pripravená v spolupráci s PORTÁL, spol s r.o.
Web: http://www.library.umb.sk
 
Kontaktná osoba
Meno: Mária  Krobotová
Titul: Mgr.
Organizácia: Univerzitná knižnica UMB
E-mail: maria.krobotova@umb.sk
Telefón: 048-446 7467
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: Vida Tomáš