Úvod > Fakulta >

Prednáška hlavného analytika Trim Broker Ronalda Ižipa

Dátum: 29. 10. 2012
Čas začiatku: 10:40
Čas ukončenia: 12:00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: EF UMB Banská Bystrica - Aula Rotunda -Nová budova
Odborný gestor: Doc.JUDr.Ing. Ján Šebo, PhD.
Hlavný cieľ: Prednáška hlavného analytika Trim Broker Ronalda Ižipa,ktorý bude komentovať aktuálne dianie na finančných trhoch.

Kategória: Prednášky
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:-
Tematické okruhy:-
Ďalšie informácie-
 
Kontaktná osoba
Meno: Ján Šebo
Titul: Doc.,JUDr.,Ing.,PhD.
Organizácia: EF UMB Banská Bystrica
E-mail:
jan.sebo
Telefón: 048/446 2319
 
Fotogaléria
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: