Úvod > Fakulta >

Kondičný tréning v roku 2012

Dátum: 12. 10. 2012
Čas začiatku: 09:00
Čas ukončenia:
Usporiadateľ: Fakulta humanitných vied
Miesto: Ekonomická fakulta, Tajovského 10. 975 90 Banská Bystrica
Odborný gestor: Katedra telesnej výchovy a športu - Fakulta humanitných vied UMB
Hlavný cieľ: Medzinárodná vedecká konferencia pri príležitosti 20. výročia vzniku Univerzity Mateja Bela a 55. výročia vzniku Katedry telesnej výchovy a športu:
Kondičný tréning v roku 2012.
Kategória: Konferencia medzinárodná (v SR alebo v ČR v svetovom jazyku)
Rokovací jazyk: slovenský
český
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:Kondičný tréning v kolektívnych športoch Kondičný tréning v individuálnych športoch Športový tréning a diagnostika
Ďalšie informácieAutori pozvaných prednášok: PhDr. Jan Cacek, PhD. PaedDr. Tomáš Malý, PhD. PhDr. Aleš Kaplan, PhD.
Web: http://www.fhv.umb.sk/app/index.php?ID=676
 
Kontaktná osoba
Meno: Karol Görner
Titul: prof., PaedDr., PhD.
Organizácia: Katedra telesnej výchovy a športu - FHV UMB
E-mail:
karol.gorner
Telefón:
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: