Úvod > Fakulta >

Prezentácia stáží firmou Precision Marketing Group LLC, USA

Precision Marketing Group LLC v zastúpení pána Josepha Barclayho predstaví možnosti stáží v tejto americkej firme.
 
Dátum: 6. 11. 2012
Čas začiatku: 15:00
Čas ukončenia: 16:00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: učebňa č 10, prízemie hlavnej budovy EF UMB
Odborný gestor: doc.Ing.Vanda Maráková
Hlavný cieľ: Precision Marketing Group LLC v zastúpení pána Josepha Barclayho predstaví možnosti stáží v tejto americkej firme.

Kategória: Iné
Rokovací jazyk: anglický
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:Precision Marketing Group LLC v zastúpení pána Josepha Barclayho predstaví možnosti stáží v tejto americkej firme.
Ďalšie informáciePrecision Marketing Group LLC v zastúpení pána Josepha Barclayho predstaví možnosti stáží v tejto americkej firme.
 
Kontaktná osoba
Meno: Vanda Maráková
Titul: doc.Ing, PhD.
Organizácia:
E-mail:
vanda.marakova
Telefón:
 
Zoznam priložených súborov

Final_Brochure_PMG_Europe_Inside.pdf (29. 10. 2012 13:50:54)
Final_Brochure_PMG_Europe_Outside.pdf (29. 10. 2012 13:50:49)
logo transparent.png (29. 10. 2012 13:50:42)
PMG_Instruction_Module.pdf (29. 10. 2012 13:51:01)

>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: