Úvod > Fakulta >

Deň otvorených dverí pre gymnáziá a bilingválne sekcie s výučbou španielskeho jazyka

Stretnutie pre záujemcov o štúdium na EF UMB a informácia o výučbe španielskeho jazyka.
 
Dátum: 5. 11. 2012
Čas začiatku: 10:30
Čas ukončenia: 12:30
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: aula Rotunda
Odborný gestor: doc.Ing.Vanda Maráková, PhD.
Hlavný cieľ: Stretnutie pre záujemcov o štúdium na EF UMB.


Kategória: Iné
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:Stretnutie pre záujemcov o štúdium na EF UMB.
Ďalšie informácieStretnutie pre záujemcov o štúdium na EF UMB.
 
Kontaktná osoba
Meno: Jana Kubeková
Titul: Mgr. PhD.
Organizácia: EF UMB
E-mail:
janka.kubekova
Telefón:
 
Fotogaléria
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: