Úvod > Fakulta >

Skúška na získanie rakúskeho jazykového diplomu rakúskeho inštitútu OSD

Dátum: 11. 4. 2013 - 12. 4. 2013
Čas začiatku: 08:00
Čas ukončenia: 17:00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: EF UMB - KOJK- kancelária 160, jaz.miestnosť 326
Odborný gestor: Mgr.Eva Jurčáková,PhD.
Hlavný cieľ: Zorganizovať medzinárodnú skúšku z nemeckého jazyka pre záujemcov o ziskanie certifikátu z radov študentov a verejnosti.
Kategória: Iné
Rokovací jazyk: nemecký
Zhodnotenie:
Ďalšie informácie11.4.2013 - písomná časť - 13,00 hod.-17,00 hod. 12.4.2013 - ústna časť skúčky - 8,00 hod. -12,00 hod. Certifikát je možné získať z rôznych jazykových úrovni A2,B1,B2,C1,C2. C2-ekonomická terminológia.
 
Kontaktná osoba
Meno: Eva Jurčáková
Titul: Mgr.,PhD.
Organizácia: EF UMB Banská Bystrica
E-mail:
eva.jurcakova
Telefón: 00421-48-446 2526
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: