Úvod > Fakulta >

Zahraničná odborná literatúra

Dátum: 30. 10. 2012
Čas začiatku: 10:00
Čas ukončenia: 17:00
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica
Miesto: vestibul budovy Fakulty humanitných vied UMB a Fakulty prírodných vied UMB, Tajovského 40, Banská Bystrica
Odborný gestor: Mgr. Mária Krobotová
Hlavný cieľ: Predajná výstava zahraničných odborných publikácií pre študijné programy Fakulty humanitných vied a Fakulty prírodných vied UMB od spoločnosti SLOVART-G.T.G.
Kategória: Iné
Rokovací jazyk: slovenský
anglický
nemecký
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:Filozofia, humanitné a prírodné vedy
Ďalšie informáciePredajná výstava zahraničnej odbornej literatúry je pripravená v spolupráci so spoločnosťou SLOVART-G.T.G. Bratislava
Web: http://www.library.umb.sk/getfile.php?id=1125&language=1
 
Kontaktná osoba
Meno: Mária  Krobotová
Titul: Mgr.
Organizácia: Univerzitná knižnica UMB
E-mail:
maria.krobotova
Telefón: 048-446 7467
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: Vida Tomáš