Úvod > Fakulta >

Publish or Perish

Dátum: 5. 11. 2012
Čas začiatku: 13:00
Čas ukončenia:
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica
Miesto: Politologická a právnická študovňa UK UMB, Kuzmányho 1, Banská Bystrica
Odborný gestor: Mgr. Michaela Mikušková
Hlavný cieľ: Prednáška venovaná možnostiam elektronického publikovania a zverejňovania výsledkov vedy a výskumu. Podujatie organizované pri príležitosti Týždňa vedy a techniky na Slovensku (5. 11. - 9. 11. 2012).
Kategória: Seminár domáci (v SR)
Rokovací jazyk: slovenský
český
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:databázy, elektronické publikovanie
Ďalšie informácieOdborná prednáška pripravená v spolupráci s Albertina icome, spol. s r. o. Bratislava. Prednášajúci: Mgr. Ladislav Svršek
Web: http://www.library.umb.sk
 
Kontaktná osoba
Meno: Michaela Mikušková
Titul: Mgr.
Organizácia: Univerzitná knižnica UMB
E-mail:
michaela.mikuskova
Telefón: 048-446 53 11
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: Vida Tomáš