Úvod > Fakulta >

Deň otvorených dverí v Univerzitnej knižnici UMB

Týždeň vedy a techniky na UMB
 
Dátum: 7. 11. 2012
Čas začiatku: 8:30
Čas ukončenia: 18:30
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica
Miesto: Pedagogická študovňa, Ružová 15; Politologická a právnická študovňa, Kuzmányho 1; Univerzálna študovňa, Tajovského 51, Banská Bystrica
Odborný gestor: PhDr. Slávka Beracková
Hlavný cieľ: Prezentácia knižnično-informačných služieb a študovní Univerzitnej knižnice UMB v rámci Dňa otvorených dverí na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici
Kategória: Iné
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:Deň otvorených dverí v Univerzitnej knižnici UMB
Ďalšie informáciePodujatie sa uskutoční v rámci Dňa otvorených dverí na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici
Web: http://www.library.umb.sk
 
Kontaktná osoba
Meno: Slávka Beracková
Titul: PhDr.
Organizácia: Univerzitná knižnica UMB
E-mail: slavka.berackova@umb.sk
Telefón: 048-446 5212
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: Vida Tomáš