Úvod > Fakulta >

Seminár Academica Turistica

Dátum: 8. 11. 2012
Čas začiatku: 14:00
Čas ukončenia: 16:00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: EF UMB Banská Bystrica - poslucháreň P7- hlavná budova
Odborný gestor: prof.,Ing. Marian Gúčik, PhD.
Kategória: Seminár s medzinárodnou účasťou
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:Inovácie v sektore cestovného ruchu Poľska. Referuje Dr.Inž. Ewa Wszendybyl-Skulska.
Ďalšie informácieSeminár SAT je určený nielen pracovníkom katedry a doktorandom, ale všetkým záujemcom.
 
Kontaktná osoba
Meno: Marian Gúčik
Titul: prof., Ing.,PhD.
Organizácia: EF UMB Banská Bystrica
E-mail:
marina.gucik
Telefón: 048/446 2213
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: