Úvod > Fakulta >

Slávnostné otvorenie samovzdelávacieho strediska pre štúdium odborných predmetov v cudzích jazykoch

Dátum: 16. 11. 2012
Čas začiatku: 10:00
Čas ukončenia: 12:00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: EF UMB Banská Bystrica - miestnosť č.119 - nová budova
Odborný gestor: prof., Ing. Milota Vetráková, PhD.
Hlavný cieľ: Samovzdelávacie stredisko je určené študentom a vyučujúcim zo všetkých fakúlt UMB v Banskej Bystrici, ktorí majú záujem zdokonaliť sa v štúdiu odborných predmetov v cudzích jazykoch.

Kategória: Iné
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:-
Ďalšie informácieStredisko je zriadené z prostriedkov Európskeho fondu v rámci projektu"Podpora výučby študijných programov v cudzích jazykoch /ITM 26110230025/"a finančných zdrojov UMB v Banskej Bystrici.
 
Kontaktná osoba
Meno: Anna Zelenková
Titul: PhDr., PhD.
Organizácia: EF UMB Banská Bystrica
E-mail:
anna.zelenkova
Telefón: 048/446 2520
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: