Úvod > Fakulta >

Veľtrh vzdelávania Gaudeamus, Brno, ČR

V dňoch 29. 10. - 2. 11. 2012 sa EKONOMICKÁ FAKULTA UMB zúčastnila veľtrhu pomaturitného vzdelávania GAUDEAMUS na výstavisku v Brne. Podujatie je najväčším veľtrom vzdelávania v Českej republike a v tomto roku sa ho zúčastnilo takmer 30000 záujemcov o štúdium na vysokých školách.

Fakultu zastupovali:
Ing. Lenka Hvolková
Ing. Zuzana Lencsésová
Ing. Petra Gundová
Ing. Tomáš Gajdošík
 
Dátum: 29. 10. 2012 - 2. 11. 2012
Čas začiatku:
Čas ukončenia:
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Brno, Česká republika
Odborný gestor: referát rozvoja a vzťahov s verejnosťou EF UMB
Hlavný cieľ: Prezentácia študijných programov ponúkaných v akademickom roku 2012/2013 na EF UMB vo všetkých stupňoch štúdia.
Kategória: Iné
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:-
Tematické okruhy:-
Ďalšie informácie-
Web: http://www.gaudeamus.cz
 
Kontaktná osoba
Meno: Ladislav  Klement
Titul: Ing., PhD.
Organizácia: EF UMB
E-mail:
ladislav.klement
Telefón:
 
Spravodajská reportáž Českej televízie:
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10122427178-udalosti-v-regionech-brno/312281381991030
(EF UMB stánok - cca 10 minúta)

Tlačová správa ČT o veľtrhu:
http://m.ceskatelevize.cz/zpravodajstvi-brno/zpravy/201428-atraktivni-obory-studium-v-zahranici-studenti-premysli-kam-po-maturite/
 
Fotogaléria
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: Tokarska Gabriela