Úvod > Fakulta >

Európske riešenia hospodárskej krízy

Dátum: 22. 11. 2012
Čas začiatku: 09:00
Čas ukončenia: 12:00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: EF UMB -Banská Bystrica - aula Rotunda - nová budova
Odborný gestor: Inštitút hospodárskej politiky Bratislava - Ing.Igor Kiss
Hlavný cieľ: Hlavným cieľom je prispieť k vysoko odbornej diskusii týkajúcej sa východísk, priebehu, dopadov a načrtnutia možných scenárov riešení globálnej finančnej a dlhovej krízy v Európskej únii, eurozóne a na Slovensku.
Kategória: Konferencia domáca (v SR)
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:-
Ďalšie informácie-
 
Kontaktná osoba
Meno: Ladislav Klement
Titul: Ing.,PhD.
Organizácia: EF UMB Banská Bystrica
E-mail:
ladislav.klement
Telefón: 048/446 2150
 
Zoznam priložených súborov

pozvánka_Banská Bystrica-konferencia-22.11.2012.pdf (15. 11. 2012 13:20:31)
Program 22. november BB.pdf (15. 11. 2012 13:21:57)

>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: