Úvod > Fakulta >

Pamäť Dunaja

Odborná prednáška PhDr. Lucie Satinskej
 
Dátum: 20. 11. 2012
Čas začiatku: 11:25
Čas ukončenia:
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica
Miesto: Vzdelávacie centrum Mateja Bela, Tajovského 51, 1. poschodie, Banská Bystrica
Odborný gestor: Mgr. Martina Kubealaková, PhD.
Hlavný cieľ: Prednáška PhDr. Lucie Satinskej spojená s diskusiou na tému pamäť Dunaja
Kategória: Prednášky
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:prednáška s diskusiou na tému pamäť Dunaja
Ďalšie informácieOdborná prednáška pripravená v spolupráci s Katedrou slovenského jazyka a literatúry FHV UMB Prednášajúca: PhDr. Lucia Satinská (JÚĽŠ SAV Bratislava)
Web: http://www.library.umb.sk/getfile.php?id=1140&language=1
 
Kontaktná osoba
Meno: Martina Kubealaková
Titul: Mgr., PhD.
Organizácia: Katedra slovenského jazyka a literatúry FHV UMB
E-mail:
Martina.Kubealakova
Telefón:
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: Vida Tomáš