Úvod > Fakulta >

Editorské expedície

Odborný seminár PhDr. Lucie Satinskej
 
Dátum: 20. 11. 2012
Čas začiatku: 13:50
Čas ukončenia:
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica
Miesto: Vzdelávacie centrum Mateja Bela, Tajovského 51, 1. poschodie, Banská Bystrica
Odborný gestor: Mgr. Martina Kubealaková, PhD.
Hlavný cieľ: Odborný seminár PhDr. Lucie Satinskej na tému editorstva
Kategória: Seminár domáci (v SR)
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:Editorstvo, editovanie textov
Ďalšie informácieOdborný seminár pripravený v spolupráci s Katedrou slovenského jazyka a literatúry FHV UMB Prednášajúca: PhDr. Lucia Satinská (JÚĽŠ SAV Bratislava)
Web: http://www.library.umb.sk/getfile.php?id=1141&language=1
 
Kontaktná osoba
Meno: Martina Kubealaková
Titul: Mgr., PhD.
Organizácia: Katedra slovenského jazyka a literatúry FHV UMB
E-mail:
Martina.Kubealakova
Telefón:
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: Vida Tomáš