Úvod > Fakulta >

Efektívne učenie sa na vysokej škole III.

Dátum: 28. 11. 2012
Čas začiatku: 12:00
Čas ukončenia: 13:30
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica
Miesto: Aula Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov UMB, Kuzmányho 1, Banská Bystrica
Odborný gestor: Mgr. Erika Sanitrová
Hlavný cieľ: Pokračovanie cyklu prednášok doc. PhDr. Marty Valihorovej, CSc. na tému, ako zvládnuť vysokoškolské štúdium
Kategória: Prednášky
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:Vysokoškolské štúdium, efektívne učenie
Ďalšie informácieOdborná prednáška je pripravená v spolupráci s Katedrou psychológie Pedagogickej fakulty UMB
Web: http://www.library.umb.sk
 
Kontaktná osoba
Meno: Erika Sanitrová
Titul: Mgr.
Organizácia: Univerzitná knižnica UMB
E-mail: erika.sanitrova@umb.sk
Telefón: 048-446 1238
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: Vida Tomáš