Úvod > Fakulta >

Stratégia rozvoja cestovného ruchu v regióne Zvolenská kotlina

Vážení priatelia, partneri, podnikatelia, aktivisti, priaznivci a nadšenci, ktorým záleží na rozvoji cestovného ruchu v našom regióne,
srdečne Vás pozývame na workshop
Stratégia rozvoja cestovného ruchu v regióne Zvolenská kotlina,
financovaný z blokového grantu pre MVO a podporu partnerstiev švajčiarsko-slovenskej spolupráce.
 
Dátum: 29. 11. 2012
Čas začiatku: 09:00
Čas ukončenia: 14:00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Poslucháreň P1
Odborný gestor: Slovensko-švajčiarske združenie cestovného ruchu
Hlavný cieľ: Cieľom workshopu je vytvoriť pracovné prostredie pre výmenu odborných poznatkov a know how medzi švajčiarskymi a slovenskými odborníkmi z praxe a akademickej pôdy k problematike destinačného manažmentu a marketingu na príklade Zvolenskej kotliny.

Kategória: Workshop domáci (v SR)
Rokovací jazyk: slovenský
anglický
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:Program: 8,30 – 9,00 Prezentácia 9,00 – 9,15 Otvorenie 9,15 – 9,45 Predstavenie projektu 9, 45 – 10,30 Vystúpenie zástupcu Academie Engiadina Samedan – švajčiarsky partner 10,30 – 11,00 Prestávka 11,00 – 13,30 Diskusia 13,30 – 14,00 Závery a ukončenie workshopu
Ďalšie informácie-
 
Kontaktná osoba
Meno: Peter Patúš
Titul: prof. Ing., PhD.
Organizácia: Slovensko švajčiarske združenei cestovného ruchu
E-mail:
peter.patus
Telefón:
 
Svoju účasť aj neúčasť, prípadne špeciálnu požiadavku v prípade prezentácie Vašej ponuky (počet stolov, personálna výpomoc) nám nahláste najneskôr do 23. 11. 2012.
 
Zoznam priložených súborov

Pozvanka Workshop 29.11.2012.pdf (16. 11. 2012 15:24:44)

>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: Tokarska Gabriela