Úvod > Fakulta >

prednáška poľskej medievistky prof. Dr. hab Anny Pobóg-Lenartowicz

Katedra histórie FHV UMB v spolupráci s Poľským inštitútom v Bratislave a Centrom poľského jazyka pozývajú na prednášku prof. Dr. hab Anny Pobóg-Lenartowicz.
 
Dátum: 20. 11. 2012
Čas začiatku: 13:00
Čas ukončenia:
Usporiadateľ: Rektorát
Miesto: Fakulta humanitných vied
Odborný gestor: Katedra histórie
Hlavný cieľ: premeny mentality a systému hodnôt v najstarších poľských stredovekých kronikách
Kategória: Kongres medzinárodný (v SR alebo v ČR v svetovom jazyku)
Rokovací jazyk: slovenský
poľský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:premeny mentality a systému hodnôt v najstarších poľských stredovekých kronikách
Ďalšie informácieKatedra histórie FHV UMB v spolupráci s Poľským inštitútom v Bratislave a Centrom poľského jazyka pozývajú na prednášku prof. Dr. hab Anny Pobóg-Lenartowicz.
Web: http://www.fhv.umb.sk/katedry/katedra-historie/oznamy-katedry/pozvanka-na-hostovsku-prednasku-prof-a-pobog-lenartowicz-dna-20-11-2012.html
 
Kontaktná osoba
Meno: Rastislav  Kožiak
Titul: PhDr., PhD.
Organizácia:
E-mail:
rastislav.koziak
Telefón:
 
Prednáška sa uskutoční v miestnosti Seminarium Albertinianum (F111).
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: