Úvod > Fakulta >

Prednáška doc. PhDr. Jiřího Knapíka, PhD.

Dátum: 28. 11. 2012
Čas začiatku: 10:00
Čas ukončenia:
Usporiadateľ: Fakulta humanitných vied
Miesto: FHV F111
Odborný gestor: Katedra histórie
Hlavný cieľ: Kultúrne dianie a životný štýl v komunistickom Československu.
Kategória: Kongres medzinárodný (v SR alebo v ČR v svetovom jazyku)
Rokovací jazyk: slovenský
český
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:Kultúrne dianie a životný štýl v komunistickom Československu.
Ďalšie informáciePrednáška spojená s prezentáciou knihy.
Web: http://www.fhv.umb.sk/katedry/katedra-historie/oznamy-katedry/pozvanka-na-hostovsku-prednasku-docenta-jiriho-knapika-dna-28-11-2012.html
 
Kontaktná osoba
Meno: Rastislav Kožiak
Titul: PhDr., PhD.
Organizácia:
E-mail:
rastislav.koziak
Telefón:
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: