Úvod > Fakulta >

Seminár „Präsentationstechniken – Feedbackseminar“

Dátum: 15. 2. 2008 - 16. 2. 2008
Čas začiatku:
Čas ukončenia:
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: EF UMB, posl. č. 111
Odborný gestor: PhDr. Miková - KOJK EF UMB
Hlavný cieľ:
Kategória:
Rokovací jazyk:
Zhodnotenie:
 
Kontaktná osoba
Meno:  
Titul:
Organizácia:
E-mail:  
Telefón:
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: Tomášiková Monika