Úvod > Fakulta >

Medzinárodná skúška z anglického jazyka - UNIcert III.

Dátum: 13. 5. 2013 - 15. 5. 2013
Čas začiatku: 09:00
Čas ukončenia: 13:00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: EF UMB, učebňa P6 - hlavná budova
Odborný gestor: PhDr. Mária Spišiaková, PhD.
Hlavný cieľ: Zorganizovať medzinárodnú skúšku z anglického jazyka pre študentov EF UMB za účelom získania medzinárodného jazykového certifikátu UNIcert III.
Kategória: Iné
Rokovací jazyk: anglický
Zhodnotenie:-
Tematické okruhy:-
Ďalšie informácieÚstna časť skúšky: 15.5.2013, učebňa 327 - Školička EF UMB
 
Kontaktná osoba
Meno: Mária Spišiaková
Titul: PhDr., PhD.
Organizácia: KOJK EF UMB Banská Bystrica
E-mail:
maria.spisiakova
Telefón: 00421-48-446 2511
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: Tomášiková Monika