Úvod > Fakulta >

Vedecko-umelecký dialóg

Vedecko-umelecký dialóg básnikov a vysokoškolských učiteľov Petra Hrušku a Jakuba Chrobáka
 
Dátum: 27. 11. 2012
Čas začiatku: 13:50
Čas ukončenia:
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica
Miesto: Vzdelávacie centrum Mateja Bela, Tajovského 51, 1. poschodie, Banská Bystrica
Odborný gestor: Mgr. Martina Kubealaková, PhD.
Hlavný cieľ: Vedecko-umelecký dialóg básnikov a vysokoškolských učiteľov Petra Hrušku a Jakuba Chrobáka
Kategória: Iné
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:diskusia, vedecko-umelecký dialóg, literatúra
Ďalšie informáciePodujatie pripravené v spolupráci s Katedrou slovenského jazyka a literatúry FHV UMB
Web: http://www.library.umb.sk/getfile.php?id=1148&language=1
 
Kontaktná osoba
Meno: Martina Kubealaková
Titul: Mgr., PhD
Organizácia: Katedra slovenského jazyka a literatúry FHV UMB
E-mail:
Martina.Kubealakova
Telefón:
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: Vida Tomáš