Úvod > Fakulta >

Metodický seminár pre pracovníkov čiastkových knižníc

Dátum: 7. 12. 2012
Čas začiatku: 13:00
Čas ukončenia:
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica
Miesto: Vzdelávacie centrum Mateja Bela, Tajovského 51, 1. poschodie, Banská Bystrica
Odborný gestor: Mgr. Zdenka Gondová
Hlavný cieľ: Metodický seminár pre pracovníkov poverených vedením čiastkových knižníc Univerzitnej knižnice UMB venovaný metodickým pokynom k evidencii knižničného fondu, knižničnému poriadku, ročným štatistickým výkazom a ochrane fondu
Kategória: Seminár domáci (v SR)
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:čiastkové knižnice, knižničný fond
Ďalšie informácieMetodický seminár je určený pre pracovníkov čiastkových knižníc Univerzitnej knižnice UMB
Web: http://www.library.umb.sk/getfile.php?id=1149&language=1
 
Kontaktná osoba
Meno: Zdenka Gondová
Titul: Mgr.
Organizácia: Univerzitná knižnica UMB
E-mail: zdenka.gondova@umb.sk
Telefón: 048-446 5210
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: Vida Tomáš