Úvod > Fakulta >

Medzinárodná vedecká konferencia: KONSENZUS V PRÁVE

Dátum: 7. 2. 2013 - 8. 2. 2013
Čas začiatku:
Čas ukončenia:
Usporiadateľ: Právnická fakulta
Miesto: Právnická fakulta UMB
Odborný gestor: doc. JUDr. Ján Cuper, CSc.
Hlavný cieľ: Zmluvná spoločnosť, zmluvný štát, zmluvné právo a ich poznanie
Kategória: Kongres medzinárodný (v SR alebo v ČR v svetovom jazyku)
Rokovací jazyk: slovenský
český
anglický
ruský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:1. Teória a dejiny práva 2. Verejné právo 3. Súkromné právo 4. Medzinárodné a európske právo
Ďalšie informácieZmluvná spoločnosť, zmluvný štát, zmluvné právo a ich poznanie
Web: http://www.prf.umb.sk/clanok/konferencia-konsenzus-v-prave
 
Kontaktná osoba
Meno: Ján Cuper, CSc.
Titul: doc. JUDr.
Organizácia: Právnická fakulta UMB
E-mail: jan.cuper@flaw.uniba.sk
Telefón:
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: