Úvod > Fakulta >

Prípravné kurzy na prijímaciu skúšku z anglického jazyka

Dátum: 16. 2. 2008 - 15. 3. 2008
Čas začiatku: 9.00
Čas ukončenia:
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: EF UMB B. Bystrica
Odborný gestor: doc. Mešková - KOJK EF UMB
Hlavný cieľ: Výučba v kurze sa uskutoční každú sobotu v termíne od 16.2. do 15.3.2008 (to znamená 5 sobôt po 6 hodín).
Kategória:
Rokovací jazyk:
Zhodnotenie:
 
Kontaktná osoba
Meno:  
Titul:
Organizácia:
E-mail:  
Telefón:
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: Tomášiková Monika