Úvod > Fakulta >

Pracovné stretnutie oblastných organizácií cestovného ruchu

Dátum: 13. 12. 2012
Čas začiatku: 11:00
Čas ukončenia: 13:00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Poslucháreň P1, nová budova EF UMB, Cesta na amfiteáter 1
Odborný gestor: Katedra cestovného ruchu a spoločného stravovania
Hlavný cieľ: Výmena skúseností k činnosti oblastných organizácií cestovného ruchu v regiónoch SR.
Kategória: Iné
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
 
Kontaktná osoba
Meno: Peter Patúš
Titul: prof. Ing., PhD.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB
E-mail:
peter.patus
Telefón:
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: Tokarska Gabriela