Úvod > Fakulta >

Deň otvorených dverí na Ekonomickej fakulte UMB

Dátum: 26. 1. 2013
Čas začiatku: 09:30
Čas ukončenia: 11:00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Ekonomická fakulta UMB- poslucháreň - PO 2 - HB
Odborný gestor: doc. Ing. Hussam Musa, PhD., Ing. Ladislav Klement, PhD.
Hlavný cieľ: POZVÁNKA
pre uchádzačov o štúdium bakalárskych a inžinierskych študijných programov


Kategória: Iné
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:-
Tematické okruhy:Program: 1. privítanie uchádzačov, 2. informácie o možnostiach štúdia na EF UMB, 3. informácie o prijímacích pohovoroch, prípravné kurzy na prijímacie pohovory, konzultačný deň, 4. diskusia, 5. prehliadka priestorov fakulty.
Ďalšie informácie-
 
Kontaktná osoba
Meno: Ladislav Klement
Titul: Ing., PhD.
Organizácia: prodekan pre rozvoj
E-mail:
ladislav.klement
Telefón: 048/4462150
 
Fotogaléria
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: Tomášiková Monika