Úvod > Fakulta >

Študentská vedecká aktivita 2013

Medzinárodná študentská konferencia, na ktorej študenti prezentujú svoje práce z oblasti ekonomických a spoločenských vied, z oblasti aplikácie kvantitatívnych metód a informatiky, so zameraním sa na samostatnú vedeckú činnosť a prínos pre prax.
 
Dátum: 11. 4. 2013
Čas začiatku: 09:00
Čas ukončenia: 16:00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Ekonomická fakulta, Slávnostná aula
Odborný gestor: doc. Ing. Vanda Maráková, PhD.
Hlavný cieľ: Cieľom konferencie je zapojenie študentov do výskumnej činnosti, získanie nových podnetov pre rozvoj ekonomickej vedy a aplikovateľných poznatkov pre ekonomickú prax.
Kategória: Konferencia s medzinárodnou účasťou
Rokovací jazyk: slovenský
český
anglický
Tematické okruhy:ŠVA 2013 bude rozdelená do 7 sekcií: 1. sekcia - cestovný ruch 2. sekcia - ekonomika a manažment podniku 3. sekcia - financie, bankovníctvo a investovanie 4. sekcia - kvantitatívne metódy a informatika 5. sekcia - verejná ekonomika a regionálny rozvoj 6. sekcia - spoločenské vedy 7. sekcia - manažérske systémy /v Poprade/
Web: http://www.ef.umb.sk/ef/index.asp?uid=1899
 
Kontaktná osoba
Meno: Alena Dobrotová
Titul: Ing.
Organizácia: Ekonomická fakulta
E-mail:
alena.dobrotova
Telefón: -
 
Fotogaléria
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: