Úvod > Fakulta >

Informačné stretnutie k učiteľským mobilitám

Informačné stretnutie k učiteľským mobilitám programu Erasmus.

 
Dátum: 22. 1. 2013
Čas začiatku: 13:00
Čas ukončenia: 14:00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Ekonomická fakulta, posl. č. 8 /prízemie, SB/
Odborný gestor: doc. Ing. Vanda Maráková, PhD.
Hlavný cieľ: Obsahom stretnutia bude výmena skúseností z realizovaných mobilít, ktoré pomôžu
pri výbere mobilít na nasledujúci akademický rok 2013/2014.

Kategória: Iné
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:-
Tematické okruhy:-
Ďalšie informácieUvítame účasť učiteľov, ktorí sa mobility zúčastnili v minulom akademickom roku a taktiež tých, ktorí mobilitu plánujú v budúcom akademickom roku.
 
Kontaktná osoba
Meno: Alena Dobrotová
Titul: Ing.
Organizácia: Ekonomická fakulta
E-mail:
alena.dobrotova
Telefón: 4462155
 
Fotogaléria
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: