Úvod > Fakulta >

Marketing on the International Markets of Commodities and Services: Global Aspects

IV International Scientific-practical conference of teachers, post-graduate students and students, 14-15 February, 2013
 
Dátum: 14. 2. 2013 - 15. 2. 2013
Čas začiatku: -
Čas ukončenia: -
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: IMS Poprad
Odborný gestor: prof. Ing. Jaroslav Ďaďo, PhD.
Hlavný cieľ: -
Kategória: Kongres medzinárodný (v SR alebo v ČR v svetovom jazyku)
Rokovací jazyk: slovenský
český
anglický
poľský
ruský
Zhodnotenie:-
Tematické okruhy:-
Ďalšie informácie-
 
Kontaktná osoba
Meno: Jaroslav Ďaďo
Titul: prof. Ing. PhD.
Organizácia: Ekonomická fakulta, UMB
E-mail:
jaroslav.dado
Telefón: 048/4462723
 
Deadline: January 22, 2013
 
Zoznam priložených súborov

Conference 2013 .doc (14. 1. 2013 16:00:17)

>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: