Úvod > Fakulta >

Inovatívne prístupy k plánovaniu miestneho a regionálneho rozvoja

Dátum: 1. 2. 2013
Čas začiatku: 09:00
Čas ukončenia: 17:00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: EF UMB Banská Bystrica
Odborný gestor: KVEaRR
Hlavný cieľ: Výmena výsledkov výskumu a praktických skúseností odborníkov z akademickej pôdy a praxe v oblasti inovatívnych prístupov k plánovaniu miestneho a regionálneho rozvoja a jeho rozličných ekonomických a sociálnych aspektov.

Kategória: Iné
Rokovací jazyk: slovenský
český
anglický
ruský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:Strategické plánovanie v územnom rozvoji a jeho špecifiká. Plánovacie dokumenty a ich úloha v územných samosprávach. Aplikácia inovatívnych prístupov v plánovaní rozvoja územných samospráv.
Ďalšie informácie-
 
Kontaktná osoba
Meno: Anna Vaňová
Titul: doc.,Ing.,PhD.
Organizácia: EF UMB Banská Bystrica
E-mail:
anna.vanova
Telefón: 048/446 2015
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: