Úvod > Fakulta >

Výberové konanie na prax do Švajčiarska

Oznamujeme Vám, že výberové konanie na prax do Švajčiarska v letnej sezóne 2013 ( termín od 9. júna 2013 do 8. októbra 2013 sa uskutoční dňa 6. februára 2013 (streda). Zraz účastníkov je o 8.00 hod. v budove Ekonomickej fakulty UMB, Tajovského ul.10 v Banskej Bystrici, I. poschodie, č. dverí 124 (Slovensko-švajčiarske združenie).

Podrobnejšie informácie nájdete v príložených dokumentoch.
 
Dátum: 6. 2. 2013
Čas začiatku: 8:00
Čas ukončenia: 8:00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: č. dverí 124 (Slovensko-švajčiarske združenie)
Odborný gestor: Slovensko-švajčiarske združenie
Hlavný cieľ: -

Kategória: Iné
Rokovací jazyk: slovenský
nemecký
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:-
Ďalšie informácie-
 
Kontaktná osoba
Meno: Peter Patúš
Titul: prof. Ing., PhD.
Organizácia: KCRaSS, Ekonomická fakulta UMB
E-mail:
peter.patus
Telefón:
 
Zoznam priložených súborov

Anmeldeunterlagen SO 13.pdf (29. 1. 2013 6:55:12)
Pozvánka na konkurz (29. 1. 2013 6:54:43)

>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: Tokarska Gabriela