Úvod > Fakulta >

Seminar Academica Turistica

Dátum: 21. 2. 2013
Čas začiatku: 09:00
Čas ukončenia: 12:00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: EF UMB - poslucháreň P7 - HB
Odborný gestor: EF UMB Katedra cestovného ruchu a spoločného stravovania
Hlavný cieľ: -
Kategória: Seminár domáci (v SR)
Rokovací jazyk: slovenský
anglický
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:Climate change vulnerability of ski tourism in Slovakia - referuje: MA.,MSc.,MSc. Cenk Demiroglu. Vplyv svetovej hospodárskej krízy na rozvoj hotelov na Slovensku - referuje Ing.Lucia Hudáčková Investičný projekt v cestovnom ruchu v podmienkach neistoty a rizika - referuje Ing.Monika Knežníková
Ďalšie informácieSeminár SAT je určený nielen pracovníkov katedry a doktorandom, ale aj všetkým záujemcom.
 
Kontaktná osoba
Meno: Lucia Hudáčková
Titul: Ing.
Organizácia: EF UMB - KCRaSS
E-mail:
lucia.hudackova
Telefón: 048/446 2219
 
Zoznam priložených súborov

Seminr Academica Turistica - 21.02.2013.pdf (18. 2. 2013 16:19:59)

>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: