Úvod > Fakulta >

Čaša vína študentov odboru CR

Dátum: 20. 2. 2013
Čas začiatku: 18:30
Čas ukončenia: 20:00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: EF UMB, učebňa P2 - nová budova
Odborný gestor: doc. Ing. Andrej Malachovský, PhD.
Hlavný cieľ: Študenti tretieho ročníka odboru Cestovný ruch organizujú "ČAŠU VÍNA" pri príležitosti 20. výročia založenia Katedry cestovného ruchu a spoločného stravovania na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici
Kategória: Iné
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:-
Tematické okruhy:-
Ďalšie informácie-
 
Kontaktná osoba
Meno: Ladislav Klement
Titul: Ing., PhD.
Organizácia:
E-mail:
ladislav.klement
Telefón: 048/4462150
 
Zoznam priložených súborov

casa vina plagat_final.pdf (13. 2. 2013 10:41:21)

>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: Tomášiková Monika