Úvod > Fakulta >

Aktuálne úlohy Európskej centrálnej banky v oblasti menovej politiky a dohľadu nad finančným trhom

Vedecký seminár Imricha Karvaša
pod záštitou Národnej banky Slovenska
a dekana Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.
 
Dátum: 4. 3. 2013
Čas začiatku: 13:50
Čas ukončenia: 15:10
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: aula Rotunda, nová budova Ekonomickej fakulty UMB
Odborný gestor: doc. Ing. Emília Zimková, PhD.
Hlavný cieľ: Program vedeckého seminára:
 Úvodný prejav dekana Ekonomickej fakulty UMB
Ing. Vladimíra Hiadlovského, PhD.
 Príhovor doc. Ing. Milana Karvaša, PhD., syna univerzitného profesora Imricha Karvaša
 Prednáška guvernéra Národnej banky Slovenska doc. Ing. Jozefa Makúcha, PhD. na tému Aktuálne úlohy Európskej centrálnej banky v oblasti menovej politiky a dohľadu nad finančným trhom
 Diskusia
Kategória: Seminár domáci (v SR)
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:-
Tematické okruhy:-
Ďalšie informácie-
 
Kontaktná osoba
Meno: Emília Zimková
Titul: doc., Ing., PhD.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB
E-mail:
emilia.zimkova
Telefón:
 
Fotogaléria
 
Zoznam priložených súborov

Pozvánka_VS Imricha Karvaša_04032013.pdf (14. 2. 2013 10:21:33)

>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: Tokarska Gabriela