Úvod > Fakulta >

Autorské čítanie Michala Hvoreckého

Dátum: 5. 3. 2013
Čas začiatku: 11:25
Čas ukončenia: 13:30
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica
Miesto: Vzdelávacie centrum Mateja Bela, Tajovského 51, 1. poschodie, Banská Bystrica
Odborný gestor: Mgr. Martina Kubealaková, PhD.
Hlavný cieľ: Univerzitná knižnica UMB v spolupráci s Katedrou slovenského jazyka a literatúry FHV UMB pripravili besedu so známym spisovateľom Michalom Hvoreckým, ktorý bude čítať zo svojej novej knihy NAUM a diskutovať o svojej literárnej tvorbe, literatúre a kultúre
Kategória: Iné
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:Literatúra, kultúra
Ďalšie informáciePodujatie pripravené v spolupráci s Katedrou slovenského jazyka a literatúry FHV UMB Prednášajúci: Michal Hvorecký
Web: http://www.library.umb.sk/index.php?module=articles&id=771&language=1
 
Kontaktná osoba
Meno: Martina Kubealaková
Titul: Mgr., PhD.
Organizácia: Katedra slovenského jazyka a literatúry FHV UMB
E-mail:
Martina.Kubealakova
Telefón:
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: Vida Tomáš