Úvod > Fakulta >

Okrúhly stôl o postavení žien v dnešnej spoločnosti

Dátum: 26. 2. 2008
Čas začiatku: 13.00
Čas ukončenia:
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: EF UMB - aula Rotunda
Odborný gestor: prof. Kosová, P. Solej - UMB B. Bystrica, OZ NASP Medzilaborce
Hlavný cieľ:
Kategória:
Rokovací jazyk:
Zhodnotenie:
 
Kontaktná osoba
Meno:  
Titul:
Organizácia:
E-mail:  
Telefón:
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: Tomášiková Monika