Úvod > Fakulta >

Konferencia StandOut! Zažiar na trhu práce

Dátum: 28. 2. 2013
Čas začiatku: 09:00
Čas ukončenia: 17:00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: EF UMB Banská Bystrica - Slávnostná aula HB
Odborný gestor: AIESEC - Zuzana Švec-Billá
Hlavný cieľ: Ide o konferenciu, ktorá praktickým a inovatínym spôsobom prostredníctvom odborníkov z praxe pripraví študentov na to, ako uspieť na trhu práce. Študenti sa na podujati naučia,ako zaujať na pracovnom pohovore, napísať správny životopis,či sa celkovo presadiť na trhu práce.
Kategória: Konferencia domáca (v SR)
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:-
Ďalšie informáciePodujatie poctia svojou prítomnosťou uznávané osobnosti verejného,súkromného aj neziskového sektore,ktoré sa podelia o tajomstvo úspechu v jednotlivých sektoroch.
 
Kontaktná osoba
Meno: Zuzana Švec-Billá
Titul:
Organizácia: AIESEC
E-mail: svecbilla.z@gmail.com
Telefón: +421 915 185 700, +421 48 446 2157
 
Zoznam priložených súborov

Konferencia StandOut!-28.2.2013.docx (19. 2. 2013 15:02:46)

>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: