Úvod > Fakulta >

Entrepreneurial Strategies in Leveraging Food as a Tourist Resource

Dátum: 10. 4. 2013
Čas začiatku: 15:25
Čas ukončenia: 16:45
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Ekonomická fakulta UMB - poslucháreň P 219- HB
Odborný gestor: doc.,Ing. Vanda Maráková, PhD.
Hlavný cieľ: -


Kategória: Prednášky
Rokovací jazyk: anglický
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:-
Ďalšie informáciePrednáša Giacomo del Chiappa -University of Sassari Italy.
 
Kontaktná osoba
Meno: Vanda Maráková
Titul: Doc.,Ing.,PhD.
Organizácia: EF UMB Banská Bystrica
E-mail:
vanda.marakova
Telefón: 048/446 2178
 
Fotogaléria
 
Zoznam priložených súborov

Giacomo plagat.docx (4. 4. 2013 15:26:23)

>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: