Úvod > Fakulta >

The Global Tourism Industry

Dátum: 16. 4. 2013
Čas začiatku: 09:05
Čas ukončenia: 10:25
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Ekonomická fakulta UMB - poslucháreň P 115 HB
Odborný gestor: Doc.,Ing.,Vanda Maráková, PhD.
Hlavný cieľ: -
Kategória: Prednášky
Rokovací jazyk: anglický
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:- the fast changing global tourism market - the trends and statistics in world tourism - the practical implications for national, regional and local destinations
Ďalšie informáciePrednáša: Gerry Carver Director of L&R Consulting, U.K.
 
Kontaktná osoba
Meno: Vanda Maráková
Titul: Doc.,Ing.,PhD.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB Banská Bystrica
E-mail:
vanda.marakova
Telefón: 048 /446 2178
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: