Úvod > Fakulta >

Obhajoby dizertačných prác

Dátum: 28. 2. 2008
Čas začiatku: 9.00
Čas ukončenia:
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: EF UMB B. Bystrica
Odborný gestor: prof. Švantnerová, D. Gavalcová - referát VVČaDŠ EF UMB
Hlavný cieľ: 9.00 - Ing. Michal Hornok
11.00 - Ing. Janka Pisková
Kategória:
Rokovací jazyk:
Zhodnotenie:
 
Kontaktná osoba
Meno:  
Titul:
Organizácia:
E-mail:  
Telefón:
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: Tomášiková Monika