Úvod > Fakulta >

Sprievodca Macmillan English Campus

Dátum: 1. 2. 2013 - 31. 5. 2013
Čas začiatku: 08:00
Čas ukončenia: 10:00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Samovzdelávacie stredisko č.119 -NB
Odborný gestor: Mgr.Ľuba Kubišová
Hlavný cieľ: Oboznámiť študentov, doktorandov,pedagogických a vedeckých pracovníkov UmB s online učebnými zdrojmi,konkrétne s produktom Macmillan English Campus, ktorý je určený na výučbu,samovzdelávanie a zdokonaľovanie sa v anglickom jazyku,prípravu na medzinárodné skúšky z AJ a vlastné testovanie vedomostí.
Kategória: Iné
Rokovací jazyk: slovenský
anglický
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:Ako sa samostatne učiť, ako sa zdokonaľovať v anglickom jazyku.
Ďalšie informácieDátum začiatku:priebežne február 2013- máj 2013. Každý štvrtok od 8,00 hod.-10,00 hod. Využívanie ďalších elektronických zdrojov v samoštúdiu cudzieho jazyka /FJ,NJ,ŠJ/.
Web: http://www.vzdelavanie.umb.sk/26110230025/
 
Kontaktná osoba
Meno: Ľuba Kubišová
Titul: Mgr.
Organizácia: KOJ EF UMB Banská Bystrica
E-mail:
luba.kubisova
Telefón: 048/446 25 31
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: