Úvod > Fakulta >

Sprievodca Samovzdelávacím strediskom pre štúdium odborných predmetov v cudzích jazykoch

Dátum: 1. 2. 2013 - 31. 5. 2013
Čas začiatku: 14:00
Čas ukončenia: 16:00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Samovzdelávacie stredisko č. 119 NB EF UMB
Odborný gestor: PhDr. Anna Zelenková,PhD.
Hlavný cieľ: Oboznámiť študentov, doktorandov, pedagogických a vedeckých pracovníkov UMB s učebnými online zdrojmi, databázami a literatúrou v stredisku
Kategória: Iné
Rokovací jazyk: slovenský
anglický
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:Ako sa samostatne učiť, ako sa zdokonaľovať v cudzích jazykoch
Ďalšie informácieDátum začiatku: Priebežne február 2013-máj 2013 Každú stredu - 14,00 hod.-16,00 hod. Využívanie elektronických zdrojov v samoštúdiu.
Web: http://www.vzdelavanie.umb.sk/26110230025/
 
Kontaktná osoba
Meno: Anna Zelenková
Titul: PhDr.,PhD.
Organizácia: KOJK EF UMB Banská Bystrica
E-mail:
anna.zelenkova
Telefón: 048/446 2520
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: