Úvod > Fakulta >

Seminár Academica Turistica

Dátum: 20. 3. 2013
Čas začiatku: 13:00
Čas ukončenia: 16:00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: EF UMB poslucháreň P7 HB
Odborný gestor: Katedra cestovného ruchu a spoločného stravovania
Kategória: Seminár domáci (v SR)
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:Interkultúrna kompetencia pracovníka cestovného ruchu -referuje D.Chrančoková. Osobnosti inovácií služieb ubytovacích zariadení -referuje E.Smutná.
 
Kontaktná osoba
Meno: Marian Gúčik
Titul: Prof., Ing., PhD.
Organizácia: EF UMB - KCRaSS Banská Bystrica
E-mail:
marian.gucik
Telefón: 048/446 2213
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: