Úvod > Fakulta >

Seminár Academica Turistica

Dátum: 16. 5. 2013
Čas začiatku: 10:00
Čas ukončenia: 12:00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: EF UMB poslucháreň P 7 HB
Odborný gestor: Katedra cestovného ruchu a spoločného stravovania
Hlavný cieľ: -

Kategória: Seminár domáci (v SR)
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:Vývojový cyklus stredísk cestovného ruchu na Slovensku-referuje J.Pěč.
Ďalšie informácie-
 
Kontaktná osoba
Meno: Marian Gúčik
Titul: Prof., Ing., PhD.
Organizácia: EF UMB KCRaSS Banská Bystrica
E-mail:
marian.gucik
Telefón: 048/446 2213
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: