Úvod > Fakulta >

AMSE 2013 - Aplikácie matematiky a štatistiky v ekonómii, 16. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie

16. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie organizovanej EF UMB v spolupráci s VŠE Praha a Ekonomickou univerzitou Wroclav
 
Dátum: 28. 8. 2013 - 1. 9. 2013
Čas začiatku: -
Čas ukončenia: -
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Hotel Hubert, Gerlachov
Odborný gestor: KKMIS, KFÚ EF UMB Banská Bystrica
Hlavný cieľ: Aplikácie matematiky a štatistiky v ekonómii

Kategória: Kongres medzinárodný (v SR alebo v ČR v svetovom jazyku)
Rokovací jazyk: anglický
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:Aplikácie matematických a štatistických metód pri riešení teoretických a praktických ekonomických problémov.
Ďalšie informácie-
Web: http://www.amse.umb.sk
 
Kontaktná osoba
Meno: Zuzana Rigová
Titul: Ing., PhD.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB
E-mail:
amse
Telefón: +421/48/446 6625
 
Fotogaléria
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: